SENIORZY

Dotacja na rok 2018 z UMiG Pelplin

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Pelplinie KS Wierzyca Pelplin otrzymała dotację na rok 2018 w zakresie rozwoju sportu w kwocie 160 000 zł.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Panu Patrykowi Demskiemu i całej Radzie Miejskiej w Pelplinie za okazane wsparcie finansowe.

http://bip.pelplin.pl/Article/get/id,23172.html

fot. Tomek Czerwiński